Metallityöväen Liitto

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke laajentuu – uusia yrityksiä otetaan mukaan!

Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa (2010–2015) on saatu hyviä tuloksia työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esimerkiksi henkilöstön työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen on pystytty mukana olevissa yrityksissä vaikuttamaan positiivisesti myös haastavina aikoina. Mahdollisten organisaatiomuutosten jälkeen on entistä tärkeämpää puhaltaa yhteen hiileen. Hanke tarjoaa toimintamallin, jossa henkilöstö ja organisaation johto yhdessä kehittävät työhyvinvointia.

Tällä hetkellä hankkeessa on mukana 72 yritystä. Hankkeeseen otetaan nyt mukaan uusia yrityksiä.

Katso esite PDF

Lue lisää Hyvä työ - pidempi työura -hankkeesta
www.tyohyvinvointi.info/