Metallityöväen Liitto

Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry:n 1. askel -hyvinvointijaksot asbestialtistuneille

Asbestialtistuneiden jaksoilla saa tietoa asbestialtistumisesta ja asbestisairauksista sekä omahoitokeinoista. Samalla on mahdollisuus tutustua uusiin liikuntamuotoihin ja vaihtaa kokemuksia vertaisryhmässä. Jaksot on kohdennettu työikäisille.

Asbestialtistuneiden 1. askel aikuisille -jaksojen ajankohdat:


Jaksotus on 5 vrk + 2 vrk.

1) 9.–14.9. ja 11.–13.12.2013
Kohderyhmänä yksin jaksolle hakeutuvat asbestialtistuneet

2) 25.–30.11.2013 ja 5.-7.3.2014
Kohderyhmänä yhdessä puolison kanssa jaksolle hakeutuvat asbestialtistuneet

Jaksot toteutetaan Anttolanhovissa (www.anttolanhovi.fi).

Hakemuslomakkeen voi täyttää sähköisenä Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry:n kautta (www.pht.fi) tai paperiversiona, jonka voi tulostaa tästä ja joka lähetetään osoitteella:

Metalliliitto, Pia Toivanen
PL 107
000531 Helsinki


Myös muut kuin Metalliliiton jäsenet voivat hakeutua tätä kautta.

Hakemuksen tulee olla perillä kolme kuukautta ennen jakson alkua. Valituille ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeellä.

Asbestialtistuneiden 1. askel aikuisille -jaksoilta peritään omavastuuosuutta 30 €/hlö/vrk. Omavastuuosuus laskutetaan ennen jakson alkua.

Lisätietoja antavat:

  • Marjut Lumijärvi, Metalliliitto,puh. 020 77 41136, marjut.lumijarvi@metalliliitto.fi
  • Terttu Rossi, Anttolanhovi/Verve Mikkeli, puh. 020 757 5224, terttu.rossi@verve.fi
  • Tarja Pajunen, Hengitysliitto, puh. 020 757 5138, tarja.pajunen@hengitysliitto.fi