Metallityöväen Liitto

Jäsenmaksuvapautukset

Olet vapautettu jäsenmaksusta, kun olet vailla palkkatuloja ollessasi

  • sairauslomalla
  • kuntoutustuella tai -rahalla
  • työkyvyttömyyseläkkeellä
  • opiskelemassa
  • olet äitiys-, isyys-, vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla tai omaishoitajana
  • suorittamassa asevelvollisuutta, asepalvelusta tai siviilipalvelusta
  • työttömänä työnhakijana
  • vuorotteluvapaalla
  • suorittamassa vapausrangaistusta
  • liittohallituksen hyväksymässä työtaistelussa

Ilmoita aina jäsenmaksuvapautuksista jäsenrekisteriin, aluetoimistoon tai ammattiosastoosi.

Eläkkeelle siirtyessäsi toimita kopio eläkepäätöksestä jäsenrekisteriin, niin tutkimme jäsenyytesi tilan tai mahdollisuutesi vapaajäsenyyteen.

Jos olet työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla ansiotuloja, ota yhteys ammattiosastoosi tai liiton jäsenrekisteriin vähintään puolivuosittain, jotta sinulle voidaan viedä tieto jäsenmaksuista vapautumisesta.

Jos olet poissa työelämästä pidemmän aikaaja palaat takaisin, muista tarkistaa palkkalaskmasta, että jäsenmaksut aletaan uudelleen periä palkasta.