Metallityöväen Liitto

Jäsenmaksuvapautukset

Olet vapautettu jäsenmaksusta, kun olet vailla palkkatuloja ollessasi

  • sairauslomalla
  • kuntoutustuella tai -rahalla
  • työkyvyttömyyseläkkeellä
  • opiskelemassa
  • olet äitiys-, isyys-, vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla tai omaishoitajana
  • suorittamassa asevelvollisuutta, asepalvelusta tai siviilipalvelusta
  • työttömänä työnhakijana
  • vuorotteluvapaalla
  • suorittamassa vapausrangaistusta
  • liittohallituksen hyväksymässä työtaistelussa

Toimita aina jäsenmaksuvapautuksista todistus ja eläkkeistä eläkelaitosten päätökset jäsenrekisteriin, aluetoimistoon tai ammattiosastoosi.

Jos olet työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla ansiotuloja, ota yhteys ammattiosastoosi tai liiton jäsenrekisteriin vähintään puolivuosittain, jotta sinulle voidaan viedä tieto jäsenmaksuista vapautumisesta.