Metallityöväen Liitto

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,74 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta.

Teollisuusliiton jäsenmaksusta päättää vuosittain liittovaltuusto. Työttömyyskassan jäsenmaksun määrää Finanssivalvonta vuosittain.

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Teollisuusliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Jäsenmaksu (1,74 % vuonna 2017) jakautuu seuraavasti:

  • ammattiosaston osuus 0,195 %
  • työttömyyskassan osuus 0,64 %
  • liiton osuus 0,905 %

Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta ja  siihen rinnastettavasta tulosta, jonka jäsen saa ammattiosaston jäsenyyteen oikeuttavan työsuhteen perusteella.

Jäsenmaksulaskuri

Jäsenmaksulaskurilla voit tarkistaa, kuinka paljon jäsenmaksusi on. Laskuri laskee vuoden 2017 jäsenmaksun eli 1,74 prosentin mukaan.

Kirjoita ruudukkoon bruttopalkkasi, jonka näet tilinauhastasi. Bruttopalkkaan eivät kuulu verottomat kilometrikorvaukset tai verottomat päivärahat.

Bruttopalkka Jäsenmaksu
€ / kk
0
€ / kk

Työnantajaperintä

Jäseneksi liittymislomake on myös jäsenmaksuperintäsopimus, valtakirja. Täytä se huolellisesti ja pyydä työnantajaa täyttämään se omalta osaltaan. Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkastasi, tilittää sen liitolle ja tekee vähintää puolivuosittain jäsenmaksuselvityksen. Tarkista tilinauhastasi, että työnantaja todella perii jäsenmaksusi.

Itsemaksava jäsen

Voit huolehtia jäsenmaksusi maksamisesta myös itse, jos työnantaja ei peri sitä palkastasi. Tällöin teet perintäsopimuksen ammattiosastosi kanssa. Sinulle lähetetään vuosittain viitelista, jolla maksat jäsenmaksusi kuukausittain. Maksa jäsenmaksusi aina oikean kuukauden viitenumerolla!

Voit myös vaihtaa paperisen laskun sähköiseen e-laskuun, jonka saat suoraan omaan verkkopankkiisi. Lue lisää

Itsemaksavan jäsenen jäsenmaksuohje 2017 PDF

Jos jäät ns. omalle lomalle (etkä ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa) tai aloitat yrittäjyyden ja haluat säilyttää jäsenyytesi, maksat itse jäsenmaksun työttömyysturvalain vähimmäispalkkamaksun mukaisesti. Lisätietoja saat jäsenrekisteristä.

Jäsenmaksuvapautus, opiskelijajäsenyys sekä vapaa- ja seniorijäsenyys

Lisätietoja jäsenmaksuvapautuksesta sekä  vapaa- ja kannatusjäsenyydestä.

Maksamattomat jäsenmaksut

Jäsenmaksut voidaan maksaa taannehtivasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

Mikäli jäsenmaksusi ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta tai mahdollisen jäsenmaksuvapautuksen syytä ei ole ilmoitettu, sinun katsotaan eronneen liitosta ja työttömyyskassasta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton jäsenetuihin eikä työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.

Maksa jäsenmaksusi työttömyyden alkuun asti ja oikean suuruisena. Näin vältät tilanteen, jossa mahdollinen työttömyyspäivärahasi hylätään siitä syystä, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiotulosi edellyttäisivät.