Metallityöväen Liitto

Jäsenmaksut

Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta ja  työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta. Jäsenmaksu maksetaan myös päätoimen ohella tehtävän sivutyön palkasta.

Jäseneksi liittymislomake on myös jäsenmaksuperintäsopimus. Täytä se huolellisesti ja pyydä työnantajaa täyttämään se omalta osaltaan. Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkastasi ja tilittää sen liitolle. Tarkista tilinauhastasi, että työnantaja todella perii jäsenmaksusi.

Voit huolehtia jäsenmaksusi maksamisesta myös itse, jos työnantaja ei peri sitä palkastasi. Tällöin teet perintäsopimuksen ammattiosastosi kanssa. Sinulle lähetetään viitelista, jolla maksat jäsenmaksusi kuukausittain. Maksa jäsenmaksusi aina oikean kuukauden viitenumerolla!

Itsemaksavan jäsenen jäsenmaksuohje 2017 PDF

Voit myös vaihtaa paperisen laskun sähköiseen e-laskuun, jonka saat suoraan omaan verkkopankkiisi. Lue lisää

Jos jäät ns. omalle lomalle (etkä ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa) tai aloitat yrittäjyyden ja haluat säilyttää jäsenyytesi, maksat itse jäsenmaksun työttömyysturvalain vähimmäispalkkamaksun mukaisesti. Lisätietoja saat jäsenrekisteristä.

Metallityöväen työttömyyskassan maksamista päivärahoista ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,74 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta.

Metalliliiton jäsenmaksusta päättää vuosittain liittovaltuusto. Työttömyyskassan jäsenmaksun määrää Finanssivalvonta vuosittain.

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Metalliliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Jäsenmaksu (1,74 % vuonna 2017) jakautuu seuraavasti:

  • ammattiosaston osuus 0,195 %
  • työttömyyskassan osuus 0,64 %
  • liiton osuus 0,905 %

Maksamattomat jäsenmaksut

Jäsenmaksut voidaan maksaa taannehtivasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

Mikäli jäsenmaksusi ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta tai mahdollisen jäsenmaksuvapautuksen syytä ei ole ilmoitettu, sinun katsotaan eronneen liitosta ja työttömyyskassasta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton jäsenetuihin eikä työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.

Maksa jäsenmaksusi työttömyyden alkuun asti ja oikean suuruisena. Näin vältät tilanteen, jossa mahdollinen työttömyyspäivärahasi hylätään siitä syystä, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiotulosi edellyttäisivät.

Jäsenmaksulaskuri

Jäsenmaksulaskurilla voit tarkistaa, kuinka paljon jäsenmaksusi on.

Kirjoita ruudukkoon bruttopalkkasi, jonka näet tilinauhastasi. Bruttopalkkaan eivät kuulu verottomat kilometrikorvaukset tai verottomat päivärahat.

Laskuri laskee vuoden 2017  jäsenmaksun eli 1,74 prosentin mukaan.

Bruttopalkka Jäsenmaksu
€ / kk
0
€ / kk