Metallityöväen Liitto

Irtisanoutuminen ja irtisanominen

(Teknologiateollisuuden työehtosopimus)

Sekä sinulla että työnantajallasi on irtisanomisaika. Jos sitä ei noudata, on korvausvelvollinen. Irtisanomisajoista on sovittu metalliteollisuuden irtisanomissuojasopimuksessa.
 

Työnantajan on noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja:

Työsuhde jatkunut keskeytyksettä

- enintään vuoden

- yli vuoden mutta enintään 4 vuotta

- yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta

- yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta

- yli 12 vuotta

 

Irtisanomisaika

- 2 viikkoa

- 1 kuukausi

- 2 kuukautta

- 4 kuukautta

- 6 kuukautta

 

Työntekijän on noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja:

Työsuhde jatkunut keskeytyksettä

- enintään 5 vuotta

- yli 5 vuotta

Irtisanomisaika

- 2 viikkoa

- 1 kuukausi

 

Jos työnantaja irtisanoo työntekijän, on irtisanomisen perusteena oltava erityisen painava syy. Kollektiivisia syitä ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Työntekijästä riippuvia syitä ovat mm. töiden laiminlyönti, työnantajan määräysten noudattamatta jättäminen, järjestysmääräysten rikkominen, perusteeton poissaolo ja ilmeinen huolimattomuus.

Erityisen painaviksi syiksi eivät kelpaa sairaus eräin poikkeuksin, uskonto, politiikka, yhteiskunnallinen tai yhdistystoiminta, lakko, työn tilapäinen väheneminen, synnytysloma tai raskaus.

Jos itse irtisanoudut, ei sinun tarvitse esittää mitään erityistä syytä, mutta sinun on noudatettava irtisanomisaikaa.