Metallityöväen Liitto

Hakusaarto

Teollisuusliitto ja Delta Auto ovat päässeet sopuun kiistassaan, joka koski Delta Auton uuden toimintamallin toteuttamistapaa. Osapuolet hyväksyivät sovun ja siitä aiheutuvat toimenpiteet perjantaina 29.9.2017.

Teollisuusliitto ja Delta Auto sopivat 14.9.2017 neuvottelujen käynnistämisestä erimielisyyksiensä ratkaisemiseksi.Teollisuusliitto keskeytti meneillään olevat painostustoimet yhtiötä kohtaan välittömästi. Liitto myös pidättäytyi kaikista muistakin työtaistelutoimista Delta Autoa ja sen lähiyhtiöitä kohtaan seuraavan kahden viikon ajaksi, jona neuvotteluja käydään.

Delta Auto puolestaan pidättäytyi irtisanomisista sekä ns. palvelumestarimallin edistämisestä samaksi ajaksi. Niiden irtisanottujen, joiden työsuhde päättyisi tänä aikana, työsuhteet jatkuvat toistaiseksi normaalisti

Teollisuusliiton ja Delta Auton neuvotteluissa on mukana myös työnantajajärjestö Autoalan Keskusliitto.

Teollisuusliitto on viime viikkoina kohdistanut Delta Autoon ja sen lähiyhtiöihin useita painostus- ja työtaistelutoimia. Syynä on yhtiön harjoittama henkilöstöpolitiikka ja muutokset asentajien työnkuvissa

Teollisuusliitto pysäytti korjaamo- ja asennustyöt Delta Autossa 24. – 27.8.2017 ja 6.–10.9.2017.

Aikaisemmat uutiset aiheesta:

Delta Auton maahantuomille autoille käsittelysaarto
Deltan ja Kian painostus kovenee
Teollisuusliitto pysäyttää Delta Auton työt 24.-27.8.2017
Hakusaarron ja työnseisauksen aikaiset palvelunumerot Teollisuusliitossa

Työtaistelu on perusoikeus PDF (A4-kokoinen juliste)

Mikä on käsittelysaarto?

Liiton julistamassa käsittelysaarrossa kieltäydytään käsittelemästä tai valmistamasta saarron piirissä olevia tuotteita tai tavaroita, mutta muita töitä kyllä jatketaan. Tämä on yhtä lailla perustuslailla ja kansainvälisillä sopimuksilla suojattu työntekijöiden työtaistelutoimi. 

Liitto ilmoittaa aina julkisesti, kun sen julistama työtaistelutoimi on päättynyt. Liitto ilmoittaa aina työtaistelun osapuolille ja myös työvoimaviranomaisille, kun lakko, hakusaarto tai käsittelysaarto on päättynyt.

Mikä on hakusaarto?

Hakusaarto tarkoittaa uusien työ- ja virkasuhteiden estämistä. Erillisenä työtaisteluna hakusaarto tarkoittaa vain sitä, että uutta työvoimaa ei saada käyttöön.

Hakusaarto toimeenpannaan kehottamalla työntekijöitä pidättäytymään menemisestä työhön saartoon julistetun yrityksen palvelukseen. Työsuhteessa olevat jatkavat työskentelyä yrityksessä, mutta uusia työsopimuksia ei synny.

Hakusaarto toimeenpannaan tiedottamalla saartopäätöksestä laajalti mahdollisille työnhakijoille. Työvoimahallinnon työnvälitys ei ohjaa työnhakijoita sellaiseen työpaikkaan, joka on saarrettu.

Hakusaarto perustuu lainsäädäntöön, jonka mukaan hakija voi etujaan menettämättä kieltäytyä saarron piiriin kuuluvasta työstä. Viranomaisten on annettava lain mukaan työnhakijoille tietoja työriidasta.

Puolueettomuusvelvollisuus määrää, että työvoimaviranomaiset eivät saa osallistua lakon tai saarron murtamiseen ohjaamalla työnhakijoita riidanalaiseen työpaikkaan.

Lähde: Kalevi Hölttä, Työtaisteluopas, 2011