Metallityöväen Liitto

Hakusaarto

Lue uutiset:

Teollisuusliitto pysäyttää Delta Auton työt 24.-27.8.2017

Hakusaarron ja työnseisauksen aikaiset palvelunumerot Teollisuusliitossa

Teollisuusliitto kehottaa jäseniään olemaan hakematta saarrossa oleviin yrityksiin, jotka näet tästä
 

Hakusaarto tarkoittaa uusien työ- ja virkasuhteiden estämistä. Erillisenä työtaisteluna hakusaarto tarkoittaa vain sitä, että uutta työvoimaa ei saada käyttöön.

Hakusaarto toimeenpannaan kehottamalla työntekijöitä pidättäytymään menemisestä työhön saartoon julistetun yrityksen palvelukseen. Työsuhteessa olevat jatkavat työskentelyä yrityksessä, mutta uusia työsopimuksia ei synny.

Hakusaarto toimeenpannaan tiedottamalla saartopäätöksestä laajalti mahdollisille työnhakijoille. Työvoimahallinnon työnvälitys ei ohjaa työnhakijoita sellaiseen työpaikkaan, joka on saarrettu.

Hakusaarto perustuu lainsäädäntöön, jonka mukaan hakija voi etujaan menettämättä kieltäytyä saarron piiriin kuuluvasta työstä. Viranomaisten on annettava lain mukaan työnhakijoille tietoja työriidasta.

Puolueettomuusvelvollisuus määrää, että työvoimaviranomaiset eivät saa osallistua lakon tai saarron murtamiseen ohjaamalla työnhakijoita riidanalaiseen työpaikkaan.
 

Lähde: Kalevi Hölttä, Työtaisteluopas, 2011