Metallityöväen Liitto

Erimielisyysmuistio

Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n erimielisyysmuistio sekä Autoalan Keskusliitto ry:n ja Teollisuusliitto ry:n erimielisyysmuistio.

Erimielisyysmuistio laaditaan kahtena kappaleena, yksi kumpaakin liittoa varten.

Muistion 1. sivulla määritellään työpaikalla käytyjen neuvottelujen jälkeen yhteisesti erimielisyyden kohteena oleva asia lyhyesti.

Sivulla 2 on ohjeita neuvottelujärjestyksestä ja sivulla 3 erimielisyysmuistion laatimisesta.

Osapuolet selostavat itsenäisesti omat yksityiskohtaiset kantansa perusteluineen muistion 4. ja 5. sivuille ja esittävät ne kirjallisesti toisilleen ennen allekirjoitusta.

Paikallisten neuvottelujen kulusta tehdään selvitys sivuille 6 ja 7.

Erimielisyysmuistiossa on työntekijöiden valta- ja siirtokirja sivulla 8. Pääluottamusmies hankkii työntekijöiltä, joita asia koskee, allekirjoitukset kolmena kappaleena täytettävään valta- ja siirtokirjaan.

Osapuolet kopioivat erimielisyysmuistion liitteineen omaan käyttöönsä ja lähettävät allekirjoitetut kappaleet liitteineen liitoilleen.

Aineistot

Teknologiateollisuuden erimielisyysmuistio (Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry) PDF

Valta- ja siirtokirja teknologiateollisuuden erimielisyysmuistioon PDF

Autoalan erimielisyysmuistio  (Autoalan Keskusliitto ry ja Teollisuusliitto ry) PDF

Valta- ja siirtokirja autoalan erimielisyysmuistioon PDF

Meningsskiljaktighets-
promemoria i teknologiindustrin DOC