Metallityöväen Liitto

Erimielisyysmuistio

Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ovat yhdessä uudistaneet erimielisyysmuistion.

Erimielisyysmuistio laaditaan kahtena kappaleena, yksi kumpaakin liittoa varten.

Muistion 1. sivulla määritellään työpaikalla käytyjen neuvottelujen jälkeen yhteisesti erimielisyyden kohteena oleva asia lyhyesti.

Sivulla 2 on ohjeita neuvottelujärjestyksestä ja sivulla 3 erimielisyysmuistion laatimisesta.

Osapuolet selostavat itsenäisesti omat yksityiskohtaiset kantansa perusteluineen muistion 4. ja 5. sivuille ja esittävät ne kirjallisesti toisilleen ennen allekirjoitusta.

Paikallisten neuvottelujen kulusta tehdään selvitys sivuille 6 ja 7.

Erimielisyysmuistiossa on työntekijöiden valta- ja siirtokirja sivulla 8. Pääluottamusmies hankkii työntekijöiltä, joita asia koskee, allekirjoitukset kolmena kappaleena täytettävään valta- ja siirtokirjaan.

Osapuolet kopioivat erimielisyysmuistion liitteineen omaan käyttöönsä ja lähettävät allekirjoitetut kappaleet liitteineen liitoilleen.

Aineistot

Teknologiateollisuuden erimielisyysmuistio 

Autoalan erimielisyysmuistio  (Autoalan Keskusliitto ry ja Metallityöväen liitto ry)

Meningsskiljaktighets-
promemoria i teknologiindustrin