Metallityöväen Liitto

Erimielisyydet

METALLILIITTO ON 17.5.2017 ALKAEN TEOLLISUUSLIITTO

Jos epäilet, että palkka- ja työehtosi eivät ole kunnossa, niin ota yhteyttä

 • luottamusmieheen
 • työsuojeluvaltuutettuun
 • ammattiosastoosi
 • lähimpään liiton aluetoimistoon
 • liiton keskustoimistoon

Jos työehtosopimuksesta syntyy tulkintaerimielisyyksiä, niin niiden ratkaisemiseksi on käytävä työpaikalla työehtosopimuksen mukaiset neuvottelut.

Sinun on ensin käännyttävä esimiehesi puoleen. Jos asia ei tällä tavoin selviä, luottamusmies neuvottelee työnantajan edustajan kanssa. Jos asia ei vieläkään selviä, neuvottelee pääluottamusmies työnantajan edustajan kanssa.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, niin ota yhteys liiton toimistoon. Ellei paikallisesti päästä sovintoon, niin asiasta laaditaan erimielisyysmuistio. Siinä molemmat osapuolet tuovat esiin näkemyksensä. Tämän muistion pohjalta liitto neuvottelee työantajaliiton kanssa. Jos asia joudutaan viemään oikeuden ratkaistavaksi, voi kuusi kuukautta liiton jäsenenä ollut ja jäsenmaksunsa maksanut jäsen saada liitolta avustusta oikeudenkäynnissä.

Oikeusavun saamiseksi on käännyttävä ammattiosaston puoleen.

Aineistoja

Liiton tuottama Oikeusapu-opas

 • PDF verkkoversio
 • PDF tulostettava versio

Avoin asianajovaltakirja,
joka jäsenen on allekirjoitettava kolmena kappaleena ja liitettävä oikeusapuhakemuksen liitteeksi

 • PDF (tiedosto, jonka voi täyttää ruudulla ja tulostaa)

Siirtokirja
joka jäsenen on allekirjoitettava kolmena kappaleena ja liitettävä oikeusapuhakemuksen liitteeksi

 • PDF (tiedosto, jonka voi täyttää ruudulla ja tulostaa)

Työsuhdeasiain toimeksianto
joka jäsenen on allekirjoitettava yhtenä kappaleena ja liitettävä oikeusapuhakemuksen liitteeksi

 • PDF (tiedosto, jonka voi täyttää ruudulla ja tulostaa)

Erimielisyysmuistiot

 • Teknologiateollisuuden erimielisyysmuistio PDF
 • Valta- ja siirtokirja teknologiateollisuuden erimielisyysmuistioon PDF

 • Autoalan erimielisyysmuistio PDF
 • Valta- ja siirtokirja autoalan erimielisyysmuistioon PDF

Oikeudellinen yksikkö

Yhteystiedot