Metallityöväen Liitto

Energia-ala

Energia-alalla jäsenet työskentelevät voimalaitosten rakennus-, korjaus- ja huoltotehtävissä.

Jäseniä alalla on yhdessä ammattiosastossa noin 56.

Alalla noudatetaan Sähköalan Energia-ICT-Verkoston työehtosopimusta.

Sopimuksen määräyksiä sovelletaan Energiateollisuus ry:n sähkön ja lämmön hankintaa, myyntiä, tuotantoa ja siirtoa, verkoston rakentamista ja em. laitosten kunnossapitoa harjoittavien jäsenyritysten ja näihin liittyvillä aloilla toimivien jäsenyritysten ja Teollisuusliiton jäsenten välisiin työsuhteisiin.