Metallityöväen Liitto

Eduskuntavaalit 2015

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 19.4.2015
Ennakkoäänestys kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 8.-14.4.2015

Vaaleissa ehdokkaana olleita Metalliliiton jäseniä 

Mikä eduskunta?

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, nyt 19.4.2015.

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta.

Eduskunta valitsee maalle hallituksen pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. Muut hallituksen ministerit presidentti nimittää pääministeriksi valitun ehdotuksen mukaisesti.

Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen. Lain säätäminen tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä tai kansanedustajan lakialoitteella. Lakiesitykset käsitellään ensin eduskunnan valiokunnissa, joihin kuuluvat kansanedustajat kuulevat asiantuntijoita, sekä sitten täysistunnossa, johon kaikki kansanedustajat osallistuvat.

Eduskunta päättää kalenterivuodeksi kerrallaan valtion talousarvion. Eduskunnalla on toimivaltaa myös kansainvälisissä asioissa. (Lähde: Oikeusministeriön verkkosivut vaalit.fi)

Oikeusministeriön vaalisivut vaalit.fi

Oikeusministerion vaalisivuilla vaalien tulos