Metallityöväen Liitto

Jäsenten edunvalvontaa

Työehtosopimukset turvana

Teollisuusliitto (ent. Metallityöväen liitto) neuvottelee edustamilleen kahdeksalle sopimusalalle työehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista. Työehtosopimuksella mm. määritetään palkkaperusteet ja työntekijälle maksettavan palkan vähimmäistaso.

Työehtosopimuksen toteuttamista ja sen soveltamista valvovat työpaikoilla luottamusmiehet, työhuonekunnat ja ammattiosastot.

Lue lisää

Työsuojelu on osa edunvalvontaa

Teollisuusliitto on asettanut tavoitteekseen terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja kehittävän työn ja työympäristön jokaisen työntekijän perusoikeutena.

Työpaikan työsuojeluvalvonta ja vastuu kuuluu ensisijaisesti työnantajalle. Työsuojelun tehokas toteutuminen edellyttää eri osapuolten välistä yhteistoimintaa. Jokaisella työpaikalla, jossa työskentelee vähintään 10 työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu.

Lue lisää

Oikeusapua

Jos työsopimussuhteesta syntynyttä erimielisyyttä ei ole saatu ratkaistua työpaikalla neuvotellen eikä liittojen välillä ja asia joudutaan viemään oikeuden ratkaistavaksi, voi kuusi kuukautta liiton jäsenenä ollut ja jäsenmaksunsa maksanut jäsen saada liitolta avustusta. Oikeusavun saamiseksi on käännyttävä ammattiosaston puoleen.

Lue lisää

Ammatillinen edunvalvonta

Ammatillinen edunvalvonta tarkoittaa kaikkia niitä tietoyhteiskunnan ja yritysten mahdollisuuksia sekä keinoja, joilla eri sopimusaloille työllistyvät hankkivat ja ylläpitävät ammatti- ja työtaitojaan.

Teollisuusliiton tavoitteena on, että jäsenet saavat tasavertaiset mahdollisuudet ammattitaidon hankintaan ja ylläpitoon. Jokaisen alan opinnot valinneen nuoren tulee saada laadukas perusopetus ja työllistyä työehtosopimuksen mukaisin palkka- ja työehdoin.

Lue lisää

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Jäsenten etujen valvonta edellyttää myös vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla. Sillä tuetaan liiton sopimustoimintaa.

Teollisuusliitto pyrkii vaikuttamaan mm. valtion teollisuuspoliittisiin linjauksiin sekä lainsäädäntöön jäsentensä yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikutetaan myös keskusjärjestö SAK:n kautta.

Lue lisää

Kansainvälinen edunvalvonta

Kansainvälistymisen lisääntymisen ja erityisesti Euroopan unionin jäsenyyden myötä kansainväliset asiat ovat tulleet jokapäiväisiksi ammattiliiton ja myös luottamusmiesten kysymyksiksi.

Keskeisimpiä asioita on edunvalvonta eli lakien ja sopimusten valmistelu Euroopan unionissa, eurooppalainen teollisuus- ja elinkeinopolitiikka, eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) ja henkilöstön edustus Eurooppa-yrityksissä (SE). Metallityöläisille on tärkeää myös ns. eurooppalaisen sosiaalisen vuoropuhelun kehittäminen eli neuvottelut työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken.

Eurooppalaisen sosiaalisen mallin vahvistaminen on tärkeää erityisesti unionin laajentuessa ja uusien mahdollisuuksien avautuessa yhteismarkkinoilla. Työvoiman vapaan liikkumisen myötä työehtojen valvontaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Eurooppalaiset metalliliitot ovat sopineet, että jäsenellä on ulkomailla työskennellessään oikeus kyseisen maan jäsenliiton palveluihin työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Jos lähdet työskentelemään ulkomaille, jota yhteys Metalliliiton jäsenrekisteriin tai aluetoimistoon.

Lue lisää

Ulkomaalaisena Suomessa

Ammattiyhdistysliikkeen ABC-opas

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat julkaisseet työelämäoppaan, joka on suunnattu Suomessa asuville ulkomaalaisille työntekijöille sekä Suomeen töihin aikoville. Opas on tehty suomeksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi.

  • Ammattiyhdistysliikkeen ABC-opas suomi pdf (274 kb)
  • The Finnish Trade Union Movement – what every employee should know? pdf (266 kb)
  • Ametiühinguliikumise ABC pdf (243 kb)
  • Азбука профсоюзного движения pdf (239 kb)

Töissä Suomessa - tietoa maahanmuuttajille

Työterveyslaitoksen opas vastaa työelämäkysymyksiin 13 kielellä.
Opas löytyy osoitteesta www.ttl.fi/toissasuomessa ja se on saatavilla maksutta 13 kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, somaliksi, arabiaksi, saksaksi, kurdiksi, kiinaksi, vietnamiksi ja thain kielellä.

Tietoa maahanmuuttajille - Infobank for immigrants

Maahanmuuttajille on verkossa oivallinen paketti tietoa Infopankissa. Sen sisältö on tuotettu Avoin oppimiskeskus –projektissa Kansainvälisessä kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa.

Sivusto on 12 kielellä: suomi, ruotsi, englanti, eesti, ranska, venäjä, somali, serbokroatia, turkki, persia, arabia ja kiina.

The pages of Info Bank contain important basic information for immigrants on the functioning of society and opportunities in Finland.

Infopanga lehekülgedel on esitatud tähtsaim põhiinfo Soome elama asujatele siinse ühiskonna toimingutest ja Soomes avanevatest võimalustest.

На сайте Инфобанка собрана важная для иммигрантов основная информация о финском обществе и о том, как реализовать свои возможности в Финляндии.

Infopankin osoite on www.infopankki.fi/

Yhteystiedot

Edunvalvonta 

Edunvalvonnan palvelunumero

020 77 41100
ma - pe klo 8.30 - 15

Lomakkeita ja ohjeita

Työehtoasioihin ja jäsenyyteen liittyviä lomakkeita ja ohjeita