Metallityöväen Liitto

Autoalan työalatoimikunta tiedottaa

Työalatoimikunta on autoalan liittotason työsuojelun yhteistyöelin.

Työalatoimikunnan toiminta rahoitetaan Työturvallisuuskeskuksen budjetin kautta. Osa kustannuksista jaetaan liittojen kesken.

Työalatoimikunnan tehtävät ovat:

- Seurata autoalan työsuojelun ja työympäristön kehitystä.

- Suunnitella ja toteuttaa alan työsuojelukoulutusta.

- Suunnitella ja toteuttaa alan työsuojelutiedotusta.

- Toteuttaa liittojen yhteisesti antamia tehtäviä.

Vuoden 2015 aikana toteutettiin mm. Siirrot ja nostot työssä -juliste sekä Käsin tehtävä nostaminen turvalliseksi ja terveelliseksi -opas, joka tuotetiin yhteistyössä työterveyslaitoksen kanssa. Lisäksi tuotettiin aineistoa luvanvaraisista töistä (valmistuu alkuvuoden 2016 aikana).

Vuoden 2016–2017 aikana yhtenä isona hankkeena on uusia autoalan työsuojeluopas. Tuotamme myös tulostettavan version ADR- säiliöajoneuvojen merkinnöistä. Aloitamme yhdessä graafisen alan kanssa Työhyvinvointistartti-hankkeen, johon toivotaan myös autoalan työpaikkoja mukaan. Lisätietoa jarna.savolainen@ttk.fi ja vesa.kotaviita@ttk.fi

Käy tutustumassa Työturvallisuuskeskuksen autoalan työalatoimikunnan sivuihin ja katso myös Autoalan ensiaskeleet turvallisuuteen -video  

www.ttk.fi/toimialat/autoala

Työalatoimikunnassa työntekijöiden edustajina ovat:
Mika Poikolainen, Metallityöväen Liitto ry
Matti Rantanen, Metallityöväen Liitto ry
Tuomo Sairila, Delta auto Oy
Harri Valkonen, Scania Suomi Oy