Metallityöväen Liitto

Asiallinen kohtelu sallittu 

Olemme erilaisia

Työpaikoilla työskentelee monin tavoin erilaisia ihmisiä. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä niin työtä kuin muutakin elämää koskevista asioista. Niistä aiheutuvat ristiriidat ovat luonnollisia.

Tämä erilaisuus meidän on hyväksyttävä. Sen kanssa on tultava työpaikalla toimeen ja työpaikan asioiden erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista on voitava keskustella avoimesti.

Kiusaamisen monet kasvot

Työssä kiusaaminen on johdonmukaista, pitkään jatkunutta huonoa kohtelua.

* Mustamaalataan

 • puhutaan pahaa työsuorituksista tai yksityiselämästä
 • viestitään eleillä: kohautellaan hartioita, hymähdellään
 • tehdään naurunalaiseksi esimerkiksi ulkomuodon, rodun, kansallisuuden, ihonvärin, vamman, kielen, vakaumuksen tai yksityiselämän takia
 • jätetään nimettömiä kirjelappusia
 • kyseenalaistetaan mielenterveys

* Eristetään

 • ei tervehditä eikä vastata tervehdyksiin
 • 'unohdetaan' kutsua yhteisiin palavereihin ja tilaisuuksiin
 • työpiste tai työhuone sijoitetaan kauas muista
 • ei keskustella
 • ei kerrota tarvittavia tietoja
 • mielipiteitä eri arvosteta, keskeytetään jatkuvasti

* Puututaan työtehtäviin

 • määrätään liikaa tai liian vähän töitä
 • ei anneta töitä lainkaan
 • vaikeutetaan työsuoritusta puuttumalla työolosuhteisiin tai työvälineisiin tai ei anneta tehtävän vaatimaa koulutusta
 • otetaan kunnia kiusatun tekemästä työstä

* Uhkaillaan

 • valitetaan jatkuvasti työsuorituksesta
 • uhkaillaan suullisesti tai kirjallisesti

* Käytetään ruumiillista väkivaltaa

 • uhataan ruumiillisella väkivallalla
 • pakotetaan terveydelle vaarallisiin työtehtäviin
 • pahoinpidellään

* Häiritään sukupuolisesti

 • yksipuolista ja ei-toivottua sanallista/fyysistä käyttäytymistä, jonka kohteeksi joutunut kokee loukkaavaksi ja epämiellyttäväksi

 Kiusaaja on joukossamme

Työpaikalla kiusaaja on joukossamme. Työkaveri voi kiusata työkaveria, esimies alaista tai alainen esimiestä.

Se, minkä joku voi kokea hauskana pilana, kepposena, sutkautuksena tai koulutuksena työpaikan tavoille, voi syöstä toisen epätoivoon.

Kiusaamiseen ei tarvitse alistua 

Henkinen väkivalta ja työssä kiusaaminen voidaan ehkäistä ennakolta. Yhteinen ja avoin keskustelu työpaikan asioista, toimintatavoista, pelisäännöistä ja tulevista muutoksista on perusta, jolle voidaan rakentaa hyvä työyhteisö. 

Työpaikalla voidaan sopia myös toimintatavat tilanteisiin, joissa joku ei noudata yhteisiä pelisääntöjä.

Laki kieltää epäasiallisen kohtelun
 

Työturvallisuuslain 18 § kieltää yksiselitteisesti epäasiallisen kohtelun: "Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa." 

Työturvallisuuslain 28 § puolestaan edellyttää työnantajan ryhtyvän toimiin: "Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi."

Entä, jos sinua kiusataan?

1) Älä jää hautomaan asiaa itseksesi.
2) Sano kiusaajalle tai kiusaajille selväsanaisesti, ettet hyväksy hänen tai heidän toimintaansa. Pyydä lopettamaan.
3) Jos kiusaaja tai kiusaajat jatkavat kiusaamistaan, kerro omalle esimiehellesi. Jos esimies on kiusaaja, niin kerro hänen esimiehelleen. Esimiehen on otettava asia vakavasti.
4) Jos esimies ei tee mitään, vie asia eteenpäin työpaikkasi organisaatiossa.
5) Ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun, luottamusmieheen, työterveyshuoltoon, Teollisuusliiton aluetoimistoon tai keskustoimistoon tai työsuojelupiiriin.
6) Pyri kaikesta huolimatta tekemään työsi yhtä hyvin kuin ennenkin.
7) Kirjaa kiusaamistapaukset ja pyri siihen, että tilanteissa on aina joku silminnäkijä, joka voi tarvittaessa todistaa puolestasi.

Jos työkaveriasi kiusataan?

Jos näet, että työkaveriasi kiusataan eikä hän pysty puolustamaan itseään, niin puhu hänen kanssaan ja kysy voitko olla avuksi.

Jos hän antaa luvan, puutu asiaan.

Jos hän ei halua sinun puuttuvan asiaan, niin seuraa kuitenkin tilanteen kehittymistä ja palaa tarvittaessa asiaan.

Toimi itse niin, että työpaikkasi ilmapiiri ja toimintakulttuuri ehkäisee kaikenlaisen kiusaamisen.

Mitä luottamustehtävissä toimiva voi tehdä?

Perehdy työpaikkakiusaamiseen. Asiasta on paljon kirjallisuutta. Lisätietoja saat mm. työsuojeluviranomaisilta, Teollisuusliitosta, Kiusattujen tuki ry:stä.

Suhtaudu vakavasti, kun joku tulee kertomaan sinulle, että häntä kiusataan. Tutki asia huolellisesti.

Keskustele kiusaajan kanssa.

Mikäli kiusaaminen jatkuu, ota asia esille työnantajan kanssa.

Jos työnantaja ei tee mitään tilanteen ratkaisemiseksi, ota yhteys liittoon ja/tai työsuojeluviranomaiseen.

Toimi itse niin, että työpaikkasi ilmapiiri estää työpaikkakiusaamisen.

Ole mukana luomassa työpaikallesi ilmapiiriä, jossa ketään ei kiusata ja jossa kaikkien on miellyttävä tehdä työtä.

 

Selvityslomake

Työpaikkakiusaamisesta voit tehdä selvityspyynnön työnantajalle Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa olevalla lomakkeella:
Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä

Linkkejä