Metallityöväen Liitto

Ammattiosastojen kansainväliset vastaavat

Kansainvälinen edunvalvonta on ammattiostojen, työpaikkojen ja liiton toimiston yhteistyötä. Liitto kehottaa ammattiosastoja valitsemaan osastolle kv. vastaavan, joka toimii linkkinä osaston ja liiton kv. yksikön välillä. Tähän mennessä kv. vastaava on valittu 65 osastossa. Kv. vastaavaverkostolle tiedotetaan ay-liikkeen ajankohtaisista kv. tapahtumista ja koulutusmahdollisuuksista.

Kansainväliset tapahtumat ja koulutus

Ammattiosaston kansainvälinen toiminta –kurssi Murikassa on erityisesti kv. vastaaville mutta myös kaikille kansainvälisisistä asioista kiinnostuneille jäsenille tarkoitettu kurssi, jossa käsitellään ajankohtaisia kansainvälisiä ay-teemoja ja keskitytään johonkin yhteen laajempaan asiakokonaisuuteen.

Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma on neljän ammattiyhdistysopiston yhteinen 4 x 3 päivän mittainen koulutusohjelma, joka soveltuu jatkokoulutukseksi kv. vastaaville ja EWC-edustajille.

Kv. yksikkö räätälöi ammattiosastoille ilta- ja viikonloppukoulutuksia pyyntöjen mukaan.

Kansainvälisyyskasvatuksessa liitto tekee yhteistyötä Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:n kanssa. SASK:n Hyvän Työn Lähettiläs –koulutuksen kävi 2014 kahdeksan Metallin jäsentä. Koulutuksia järjestetään vuosittain kaksi, yksi keväällä, toinen syksyllä. www.sask.fi/toiminta/tapahtumamme/lahettilaskoulutus

SASK järjestää vuosittain opintomatkoja (entisiä talkoomatkoja) johonkin kehittyvään maahan. Ohjelmaan kuuluu tutustumista paikallisen ay-liikkeen arkeen, vierailuja paikallisissa ammattiliitoissa ja työpaikoilla sekä verkostoitumista paikallisten ay-aktiivien kanssa. Matkat ovat omakustanteisia, mutta liitto osallistuu kuluihin stipendillä. 2015 opintomatkan kohde oli Kolumbia.

SASK:n Solidaarisuuspäivät järjestetään 2 – 3 vuoden välein. Solidaarisuuspäivien yhteydessä liitto järjestää kv. vastaaville myös oman tapaamisen ja koulutusta.