Metallityöväen Liitto

Ammattiosaston sääntömuutokset

Toukokuussa 2012 pidetty Metallityöväen Liitto ry:n 21. liittokokous muutti ammattiosaston sääntöjä. Uudet mallisäännöt on käsiteltävä ja hyväksyttävä kunkin ammattiosaston säännöiksi ammattiosastojen syyskokouksissa.

Sääntöjen käsittelyn ja hyväksymisen tulee tapahtua yhdistyslain ja voimassa olevien sääntöjen ja oheisen malliesityslistan mukaisesti. Syyskokouksessa päätetään ammattiosastojen sääntömuutoksista.

Ammattiosastoja kehotetaan menettelemään seuraavasti:

1. Syyskokouksen kokouskutsussa on erikseen mainittava "ammattiosaston sääntömuutokset".
2. Kokouksessa noudatetaan laadittua malliesityslistaa ja sääntömuutokset käsitellään pykälä pykälältä.
3. Ammattiosaston puheenjohtaja täyttää ja allekirjoittaa muutosilmoituslomakkeen yhdistysrekisteriä varten.
4. Muutosilmoituslomakkeen (1 kpl) lisäksi tulee lähettää syyskokouksen pöytäkirjasta sääntömuutosten hyväksymistä koskeva ote.
5. Ammattiosastoja pyydetään palauttamaan kaikki mainitut asiakirjat, mukaan lukien yhdistysrekisterilomakkeet (jos ilmoitusta ei ole tehty sähköisesti Liittokaistalla), syyskokouksen jälkeen omaan aluetoimistoon.

Muutokset yhdistysrekisteriin

Sääntömuutokset ja mahdolliset muutokset yhdistyksen nimenkirjoittajiin voidaan ilmoittaa samalla muutosilmoituslomakkeella. Kaikissa tapauksissa tulee lomakkeeseen kirjata ammattiosaston nimenkirjoittajat, muuttuivat ne tai eivät.

Metallityöväen Liitto maksaa muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin, koska sääntömuutokset on tehty liittokokouksessa.

Muutosilmoitus sähköisesti

Metallityöväen Liitto on solminut sopimuksen Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa muutosten sähköisestä ilmoittamisesta Liittokaistalla. Ammattiosastot voivat halutessaan ilmoittaa sääntö- ja nimenkirjoittajamuutokset sähköisesti suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen. Tähän tarvitaan ammattiosaston puheenjohtajan henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Mikäli ammattiosasto haluaa käyttää sähköistä ilmoittamista, tulee puheenjohtajan ilmoittaa kiinnostuksesta osoitteella jarjesto@metalliliitto.fi, jonka jälkeen puheenjohtajalle lähetetään Liittokaistan aloitustunnus.

Patentti- ja rekisterihallituksen Liittokaistalle pääset tästä linkistä.

Liittokaistan ohje PDF

Ammattiosaston yhdistysrekisterinumeron saa haettua ammattiosaston nimellä tästä linkistä
HUOM! Yhdistysrekisterinumero  ei ole sama kuin ammattiosaston järjestysnumero, jota käytetään osastojen nimissä.

Sääntömääräisiä nimenkirjoittajia ovat puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja.  Määrätyt nimenkirjoittajat ovat toimikunnan (hallituksen) määräämät esim. varapuheenjohtaja tms.

Ilmoitusta täytettäessä ruudun yläosassa näkyy yksilöllinen asiakirjatunnus. Tämä tunnus on otettava talteen ja ilmoitettava liiton toimistoon pia.toivanen@metalliliitto.fi, jotta liitto voi maksaa kyseisen ilmoituksenLisäksi ammattiosaston valitun puheenjohtajan (uuden) tulee henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan käydä "allekirjoittamassa" ilmoitus, johon tarvitaan myös asiakirjatunnusta.