Metallityöväen Liitto

Ammattiosaston kevätkokous

Ammattiosaston kevätkokouksessa käsitellään ammattiosaston sääntöjen 5. §:n 5. kohdan mukaisina asioina edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilin- ja toiminnantarkastuskertomus sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Lisäksi kevätkokouksessa päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen pitämisestä ennen syyskokousta koskien syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja.

Kevätkokouksessa on paikallaan käsitellä myös liiton alueellinen toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri ja pohtia ammattiosaston toimia alueen toimintasuunnitelman toteuttamisessa ja eri tapahtumiin osallistumisessa.

Ammattiosaston kevätkokous on pidettävä maaliskuun 1. päivän ja huhtikuun 15. päivän välisenä aikana.

Kevätkokouksen valmistelusta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus.

Ammattiosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on luovutettava menneen kalenterivuoden tilit tarpeellisine asiakirjoineen hyväksymisen jälkeen tarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava asiakirjat takaisin lausuntonsa kera viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Tili- ja vastuuvapaus myönnetään ammattiosaston kevätkokouksessa aina sille hallitukselle, joka taloudelliset päätökset on tehnyt.

Ammattiosaston hallitus laatii vuosikertomuksen edellisestä vuodesta.

Ammattiosastot ilmoittavat kokouksistaan mm. työpaikkojen ilmoitustauluilla sekä Ahjossa.

Lisää aiheesta

  • Ylimääräisen liittokokouksen 17.5.2017 hyväksymät ammattiosaston mallisäännöt PDF
  • 22. liittokokouksen v. 2016 hyväksymät säännöt PDF