Metallityöväen Liitto

Ammatillinen edunvalvonta

Ammatillinen edunvalvonta tarkoittaa kaikkia niitä tietoyhteiskunnan ja yritysten mahdollisuuksia sekä keinoja, joilla eri sopimusaloille työllistyvät hankkivat ja ylläpitävät ammatti- ja työtaitojaan. 

Teollisuusliiton tavoitteena on, että jokainen alan opinnot valinnut nuori saa laadukkaan perusopetuksen ja työllistyy työehtosopimuksen mukaisin palkka- ja työehdoin.

Ammattiosastojen on syytä ottaa huomioon ammatillinen edunvalvonta työllisyyden ja tasa-arvon edistämiskeinona työpaikoilla sekä kannustaa jäsenistöä parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan paremmalla ammattipätevyydellä.

Työssäoppimisjaksoilla on tärkeä merkitys edunvalvonnassa, ammattiosastojen toiminnassa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Teollisuusliiton tavoitteena on, että jäsenet saavat tasavertaiset mahdollisuudet ammattitaidon hankintaan ja ylläpitoon.

Tavoitteena ovat näyttötutkintojen ja opetuksen kannusteet. Teollisuusliitto tarjoaa asiantuntemustaan yritys- ja toimipaikkakohtaisissa koulutusratkaisuissa. Teollisuusliitto on yhteistyössä opetus- ja työhallinnon kanssa ammatti- ja työtaitojen, ammattiopetuksen ja laadukkaiden oppimisympäristöjen kehittämiseksi.

Ammatillisen edunvalvonnan merkityksestä tietoyhteiskunnassa on valmistunut aineisto Ammattitaito tietoyhteiskunnassa. Linkit ovat vieressä.

Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen arviointimenetelmä. Julkaisussa Työssäoppiminen ja ammatillisen osaamisen näytöt teknologiateollisuudessa kerrotaan arviointiin liittyvistä menetelmistä. Julkaisussa on mukana lomakemalli näytön arvionnin tallentamisellle. Linkki aineistoon vieressä.
 

Aineistoja

Näyttö ratkaisee?
Tutkimus näyttötutkintojen työelämävaikutuksista teknologiateollisuudessa

Ammattitaito tietoyhteiskunnassa

Työssäoppiminen ja ammatillisen osaamisen näytöt teknologiateollisuudessa