Metallityöväen Liitto

Hyvää (t)yötä Suomi

SAK haluaa nostaa työllisyyden ja hyvän työelämän keskiöön kevään 2015 eduskuntavaaleissa.

Suomen menestys on perustunut yhdessä sopimiseen. Maailma on muuttunut, ja talous- ja työmarkkinat ovat haastaneet Suomen uudenlaiseen tekemiseen. On oltava valpas vastaamaan muutoksiin toimintaympäristössä, mutta myös pidettävä kiinni hyväksi koetuista vahvuuksista.

Suomalainen sopimusyhteiskunta on pidettävä talouspolitiikkamme työkalupakissa myös tulevaisuudessa. Kolmikantaisella yhteistyöllä on saavutettu hyviä tuloksia kansantaloudessa ja kansalaisten ostovoimassa. Laajat työmarkkinasopimukset ovat luoneet hyvän perustan talouskasvulle ja työllisyydelle. Yhteistyö on toiminut vaikeinakin aikoina. Kun Suomi juhlii vaalikauden puolivälissä itsenäisyytensä sadatta vuotta, yhteisen tekemisen tapaa on hyvä hahmotella uudelle vuosisadalle.

Kun ympäristömme muuttuu, asioita on voitava tarkastella eri näkökulmista. SAK haluaa jatkossakin pitää heikomman puolta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Palkansaajille on tarjottava turvaa talouden ja työelämän muutoksessa. Oikeudenmukaisuuden tarve ei häviä – tavoitteena on turvata vapaus ja oikeus hyvään elämään kaikille kansalaisille riippumatta tuloista tai varallisuudesta.

 

SAK:n eduskuntavaaleihin liittyvä kampanjasivusto www.sak.fi/hyväätyötäSuomi