Metallityöväen Liitto

3.2 Meidän vai teidän jäseniä?

SAK:laisessa ammattiyhdistysliikkeessä on 1960-luvun lopulta korostettu ns. teollisuusliittoperiaatetta. Sen mukaan samassa tuotantolaitoksessa ja teollisuuden alalla työskentelevät kuuluvat samaan ammattiliittoon eli siihen, mikä on yrityksen tuotantoala ja mitä työehtosopimusta siitä johtuen työntekijöihin noudatetaan. Keskeinen määrittäjä noudatettavassa työehtosopimuksessa on ollut se, mihin työnantajaliittoon yritys on kuulunut.

Tuotanto- ja yritysrakenteiden muutoksen myötä tilanne on muuttunut monimutkaisemmaksi. Koneiden valmistus ja niiden huolto ovat eriytyneet eri yrityksille. Tuotteen valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat muuttuneet toisiksi. Myös työnantajaliittojen organisoituminen yli raaka-aine- ja tuotantosuuntarajojen on muuttanut tilannetta.

Tämä kehitys on johtanut ongelmiin ja riitoihin ammattiliittojen kesken siitä, mihin liittoon jonkin yrityksen työntekijöiden kuuluisi järjestäytyä. Ongelmat ovat kärjistyneet etenkin silloin, kun yritys on vaihtanut toiseen työnantajaliittoon ja halunnut ryhtyä noudattamaan sen alan työehtosopimusta ja työntekijät ovat halunneet pysyä entisessä työehtosopimuksessa ja ammattiliitossa.

Joissain tapauksissa toinen ammattiliitto on pyrkinyt myös tietoisesti laajentamaan omaa järjestäytymisalaansa Metallityöväen liiton perinteiselle alueelle. Näitä ongelmia on ratkottu liittojen välisin neuvotteluin, keskusjärjestön johdolla sekä valtakunnansovittelijan toimistossa.

 

Pohdittavaksi:

1) Minkälainen linja Metallityöväen liiton tulee ottaa ns. sopimusrajakiistoissa?