Metallityöväen Liitto

2.6 Ympäristöstä uusia työpaikkoja

Ympäristö joudutaan ottamaan huomioon kaikessa toiminnassa yhä laajemmin. Metalliteollisuudelle se aiheuttaa paineita sekä valmistukseen että valmistuskustannuksiin. Energia- ja ilmastokustannusten jatkuva nousu muuttaa erityisesti metallien jalostuksen toimintaedellytyksiä.

Ympäristöteknologialle tulee olemaan kasvavat globaalit markkinat. Ympäristöteknologian kehittäminen ja valmistaminen luo mahdollisuuksia myös suomalaiselle metalliteollisuudelle.

Energiankulutus kasvaa ja kohtuuhintaisen energian saatavuus on strateginen tekijä suomalaiselle teollisuudelle. Ympäristöä rasittamattoman energiantuotantoon liittyy ongelmia. Ydinvoiman lisärakentaminen on poliittisesti vaikeaa. Uusiutuvien energiamuotojen lisääminen sähkön tuotannossa nostaa teollisuuden kuluja, jos yhteiskunta ei merkittävästi tue tätä tuotantoa.

 

Pohdittavaksi

1) Miten ympäristöteknologian kasvava kysyntä voidaan muuttaa uusiksi innovaatioiksi ja työpaikoiksi Suomessa?