Metallityöväen Liitto

2.5 Viennillä maksetaan hyvinvointi

Suomi on pieni talous, joka on hyvin riippuvainen viennistä. Viennin osuus kokonaistuotannosta on ollut yli 40 prosenttia viime vuosina. Reilusti yli puolet viennistä tulee metalliteollisuuden tavaroiden ja palveluiden viennistä. Noin 70 prosenttia metalliteollisuuden työntekijöistä työskentelee näissä vientiyrityksissä tai niiden alihankkijoilla.

Vienti on edellytys sille, että pystymme maksamaan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tarvittavan tuonnin. Menestyvä vientiteollisuus edellyttää, että kotimaisesta kilpailukyvystä pidetään huolta. Kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa useilla tavoilla, joista yksi keskeinen on tuottavuuden parantaminen.

Tuottavuuden parantamistakin voidaan harrastaa useilla tavoilla. Perinteinen tapa on, että yritysjohto miettii toiminnan kehittämistä ja tuottavuuden parantamista. Vaihtoehtoisesti toiminnan kehittämistä ja tuottavuuden parantamista voidaan tehdä yhteistyössä koko työpaikan henkilöstön kanssa.

Mukana kehittämässä yritystä?

Useissa yrityksissä pääluottamusmiehet ja muut luottamustehtävissä toimivat osallistuvat yritysten kehittämisprojekteihin. Eri henkilöstöryhmät toimivat kehittämishankkeissa yhteistyössä. On myös hyviä esimerkkejä siitä, miten yrityksen ja sen alihankkijaketjun luottamushenkilöt verkostoituvat vaikuttaakseen yrityksen ja sen alihankkijoiden kehittämishankkeissa.Pohdittavaksi

1) Pitääkö Metallityöväen liiton huolehtia yritysten kilpailukyvystä ja tuottavuuden parantamisesta? Jos, niin miten kilpailukykyä ja tuottavuutta pitäisi parantaa?

2) Pitääkö Metallityöväen liiton edistää työpaikkatason yhteistyötä toiminnan ja tuottavuuden kehittämisessä?

3) Miten Metallityöväen liitto voi tukea luottamusmiehiä heidän osallistuessaan yrityksen kehittämishankkeisiin? Mikä ammattiosaston rooli näissä hankkeissa voisi olla?

4) Pitääkö Metallityöväen liiton osallistua työnantajaliiton projekteihin, joissa alan yrityksiä pyritään kehittämään?

5) Pitäisikö Metallityöväen liiton toimiston edunvalvonnan resurssien painopistettä siirtää tuottavuuden ja työpaikkojen kehittämiseen?