Metallityöväen Liitto

2.3 Työpaikkoja on lopetettu

Metalliteollisuus työllisti Suomessa ennen vuoden 2009 taantumaa 225 000 palkansaajaa eli enemmän kuin koskaan aiemmin. Taantuma leikkasi metalliteollisuudesta kaikkiaan noin 30 000 työpaikkaa, joista noin 20 000 tuotannon työntekijöiden työpaikkaa.

Metalliteollisuuden tuotanto on jälleen kääntynyt kasvuun ja uusia työpaikkoja syntyy pikku hiljaa. Työpaikkoja avautuu myös eläköitymisen seurauksena. Metalliteollisuudesta poistuu eläkkeelle lähivuosina noin 6 000-7 000 henkilöä vuodessa, joista noin on 4 000 tuotannon työntekijöitä. Metalliteollisuuteen avautuvat työpaikat ovat pääosin sellaisia, että ne vaativat kunnon ammatillisen koulutuksen. Ainakaan kaikki metallin ammatit eivät kuitenkaan erityisesti kiinnosta nuoria, mikä voi johtaa kapeikkojen syntymiseen työmarkkinoille.

Metallityöväen liitto on ollut työnantajajärjestön kanssa mukana useissa kampanjoissa ja hankkeissa, joissa koulunsa päättäville nuorille on markkinoitu alaa ja sen koulutuspaikkoja.

Miten tietoa liitosta alaa opiskeleville?

Työmarkkinatiedotuksen ovat perinteisesti hoitaneet pääasiassa aktiivit Metallityöväen liitossa. Liiton rekistereissä on yhteensä 84 työmarkkinatiedottajaa. Työmarkkinatiedotuksen määrää on vuosittain seurattu. Vuonna 2009 tiedotustoimintaa teki 18 tiedottajaa ja 28 tiedottajaa vuonna 2010. Näiden lisäksi muutama toimitsija on pitänyt tiedotuksia. Pääasiallisesti tiedotusta on tehty ammattioppilaitosten 1. ja 3. vuosiluokilla.

Oppilasjäsenten määrä on jatkanut kasvuaan ja keväällä 2011 oppilasjäsenten määrä ylitti jo 7 500:aa. Määrän kehittymiseen on vaikuttanut muun muassa jäsenetuna tarjottu SAKKI ry:n opiskelijakortti, jolloin myös SAKKI ry tiedottaa Metallin oppilasjäsenyydestä.

Kiinnittyminen opiskelujen jälkeen Metallityöväen liittoon ei tällä hetkellä ole toivotulla tasolla. Oppilasjäsenyys ei automaattisesti johda siihen, että siirryttäessä metallialoilla töihin liityttäisiin liittoon.

Pohdittavaksi

1) Kehotatko omia lapsiasi hakeutumaan metalliteollisuuden ammatilliseen koulutukseen? Jos kehotat, niin millä seikoilla perustelet? Jos taas et kehota, niin miksi et?

2) Mitä Metallityöväen liitto voisi tehdä alan kiinnostavuuden lisäämiseksi?

3) Mitä Metallityöväen liitto voi tehdä uusien työpaikkojen syntymisen edistämiseksi?

4) Onko työmarkkinatiedotus organisoitu nyt oikealla tavalla?

5) Pitäisikö työmarkkinatiedotusta kohdentaa myös muualle kuin nyt?

6) Miten opiskelun jälkeistä kiinnittymistä liittoon voidaan tehostaa?